Văiugii saddle - Bâlea Lake, through Văiugii vale linear walking route

ascent icon 50 metres    descent icon350 metres     approx time  45 mins